top of page

Välkommen till Offentlig Måltid i Sverige AB

Bli en vinnare ... ni också!

1-2.jpg

Offentlig Måltid hjälper stat, kommun, landsting samt privata aktörer inom offentlig sektor att höja nivån i hela måltidskedjan, samt bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga vinster.

 

Offentlig Måltid är ditt stöd i utvecklingsarbetet på ett personligt och oberoende sätt. Ibland är det ett mindre projekt, en specifik frågeställning eller område, ibland en långsiktig utveckling av hela verksamheten, eller bara ett stöd till att komma vidare.

 

Men förutsättningen är alltid densamma - helhetsperspektivet, som grundas på avancerat kunnande, bred erfarenhet, samt ett passionerat och affärsmässigt förhållningssätt.

 

Offentlig Måltid skapar ett värde och det är i processen det händer!

Fika för livet!

Offentlig måltid har beviljats EU-stöd för att kunna bedriva projektet Fika för livet! Ett projekt som syftar till att höja kunskapen kring mat, måltider och hälsa för den äldre befolkningen i sydöstra Skåne.

 

Målet med projektet är att mota den undernäringsproblematik som finns bland våra äldre. En problematik som inte bara innebär ett personligt lidande och oro samt påfrestningar för anhöriga men som också kräver onödiga resurser från vård och omsorg och innebär omfattande samhällsekonomiska kostnader.

 

Genom lustfyllda och engagerande föreläsningar, som grundar sig i Livsmedelsverkets nya kostråd för personer över 65 år, kan projektet bidra till att fler seniorer får möjlighet att hålla sig välnärda en längre tid och bibehålla sin självständighet med en högre livskvalitet samt i en förlängning även minska en del av kostnaderna för undernäring.

SYDOSTRASKANE_LEADER_EJFLU_RGB.jpg
publikation-24-06-12.jpg
Heart Shape Cookie Cutter
bottom of page