top of page

Konsulten

Välkommen till mig! Jag heter Peggy Dicksdotter Hermansson och har arbetat inom måltidsbranschen i 25 år.

 

Jag är född och uppvuxen i en liten by i södra Sverige, och som förblivit min hemvist under år av uppdrag både inom och utanför landets gränser.

 

Sedan 2013 driver jag Offentlig Måltid i Sverige AB, ett konsultföretag som specialiserat sig på måltidskedjan från planering till servering inom offentlig sektor.

Som sjuåring bad jag om ett brödrecept av min mor och jag minns ivern att få sätta igång. Degvätskan blev dock för varm, men misslyckandet gav energi till nästa steg. Jag bakade ett nytt bröd. Receptet denna gång var reducerat till en innehållsförteckning, och formen blev något yvig, men jag minns mor Erna och tant Thyra begeistring när vi tillsammans smakade brödet. Jag trivdes i processen och var säkert stolt, men också lycklig över att ha skapat något som gav glädje för andra.

 

 

Jag fortsatte inom kokkonsten i slott och koja, för offentliga och privata uppdragsgivare i 15 år, tills intresset för helheten omfamnade mig. Det förde mig till en magisterexamen i kostekonomi med inriktning på ledarskap, samt kursetta på handels med ekonomistyrning och arbetsrätt som specialitet.

 

Insikten om att måltiden inom offentlig sektor inte är styrd till en specifik verksamhet, bjöd in mig på nya arenor. Plötsligt arbetade jag tillsammans med andra verksamheter som hade andra intressen. Då använde jag min förmåga att omvandla kunskapen till affärsmässighet, som skapade ett värde även utanför måltidsverksamheten, för helheten.

 

Service för mig förenas numera med konsekvensperspektivet, det vill säga att vi ska sträva efter att uppfylla kundens outtalade önskemål i måltiden i en hållbar utveckling. Vi ska överträffa förväntningarna och kvalitetssäkra verksamheten ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Offentlig Måltid skapar ett värde och det är i processen det händer!

bottom of page