top of page

Referenser

Offentlig Måltid har ett starkt engagemang för att lyfta måltidsverksamheter inom offentlig sektor till en högre nivå. Ambitionen är passionerad och etisk. Uppdragsgivarens ambitioner och mål är därmed också väsentliga, och vi formar strukturen för uppdraget tillsammans för ekonomiska, sociala och miljömässiga vinster.

Landstinget i Kalmar län

Föreslå åtgärder, som bygger på ett hållbart och värdeskapande system, för att Landstinget i Kalmar län ska kunna nå målet att servera Sveriges bästa sjukhusmat på länets tre sjukhus i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Högalids Folkhögskola

Förbättrad flödeseffektivitet vid servering av måltider i restaurangen på Högalids Folkhögskola.

 

Glimåkra Folkhögskola

Kvalitets- och effektivitetsförbättringar för måltidsverksamheten på Glimåkra Folkhögskola.

 

bottom of page